Egzaminy

Vinnere Team posiada upoważnienie do przeprowadzania egzaminów w zakresie uprawiania turystyki wodnej na stopień Żeglarz Jachtowy oraz Jachtowy Sternik Morski wydane przez Ministerstwo Sportu. pod numerem DSW-WSW.942.54.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Zaktualizowane wykazy publikowane są na https://www.gov.pl/web/sport.

Żeglarz Jachtowy

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego należy:

 • ukończyć 14 rok życia,
 • zapisać się na egzamin
 • wnieść opłatę 250 zł

Nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniu.

Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,
 • dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin - dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu wpłaty za egzamin
 • w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców na udział w egzaminie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się
jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu. Egzamin przeprowadzany jest na jachtach typu slup o długości kadłuba co najmniej 5,5 m wyposażonych w silnik z biegiem wstecznym, przy sile wiatru 1-5 stopni w skali Beauforta na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze oraz dostępną boją cumowniczą.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

Jachtowy Sternik Morski

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego należy:

 • ukończyć 18 rok życia,
 • zapisać się na egzamin
 • wnieść opłatę 350 zł
 • odbyć staż min. 200 h żeglugi w co najmniej dwóch rejsach morskich

By móc przystąpić do egzaminu na petent jachtowego sternika morskiego nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniu.

Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,
 • dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin - dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu wpłaty za egzamin
 • dokumenty potwierdzające staż z co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru /75 pytań/ oraz zadania nawigacyjnego. Na rozwiązanie całości jest 120 minut.  Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowo rozwiązane zadanie nawigacyjne.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się
jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu. Egzamin przeprowadzany jest na jednomasztowych jachtach morskich o długości kadłuba co najmniej 7  m wyposażonych w silnik z biegiem wstecznym, przy sile wiatru 1-6 stopni w skali Beauforta na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze oraz dostępną boją cumowniczą.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

logo

Vinnere Team
Kapelanka 15
30-347 Kraków

NIP: 6793196253
Mail: office@vinnereteam.com
Mobile: +48 517 500 072

CHARTER TEAM d.o.o.
Stiglicheva 28
52100 Pula, Croatia

VAT: HR33072592267
Mail: office@charterteam.eu
Mobile: +385 995 450 801

© 2022 Vinnere Team. All Rights Reserved.