Szkolenia

W ciągu roku organizujemy tygodniowe szkolenia na stopień Jachtowego Sternika Morskiego.  Realizujemy program szkoleniowy zgodny z wymaganiami PZŻ. W trakcie takiego kursu łączymy intensywną naukę teoretyczną z dużą dawką praktyki. Kładziemy głównie nacisk na doskonalenie manewrowania jachtem w portach, cumowania przy użyciu mooringów i kotwicy, podchodzenie do kei longside. Poćwiczymy także stawanie na kotwicy w różnych zatokach czy na bojkach. W trakcie kursu każdy uczestnik będzie miał okazję do zaplanowania fragmentu rejsu z zaplanowaniem wyjścia i wejścia do dwóch różnych portów oraz oczywiście realizacji tego planu. Jest to bardzo dobra okazja do przećwiczenia „teorii w praktyce” przed samodzielnym rejsem z rodziną bądź przyjaciółmi.

Ostatniego dnia szkolenia odbywa się egzamin na stopień Jachtowego Sternika Morskiego. Warunkiem do jego przystąpienia jest posiadanie min. 200 godzin stażu. W trakcie szkolenia istnieje możliwość wypływania ok. 40-50 godzin.

Przeprowadzamy także szkolenia oraz egzaminy żeglarskie na indywidualne zamówienie. W zależności od potrzeb klientów, dostosowujemy program kursu oraz ustalamy pasujący termin.

Vinnere Team posiada odpowiednie upoważnienie wydawane przez Ministerstwo Sportu do przeprowadzania egzaminu w zakresie uprawniania turystyki wodnej na stopień Żeglarza Jachtowego oraz Jachtowego Sternika Morskiego.

Najbliższe szkolenia

Jachtowy Sternik Morski – Chorwacja 10.06-17.06.2023

TERMIN:
10.06 – 17.06.2023
DŁUGOŚĆ SZKOLENIA:
7 dni
CENA:

520,00 

SZCZEGÓŁY I REZERWACJA

Program realizowany w trakcie szkolenia na stopień Jachtowego Sternika Morskiego:

WIEDZA TEORETYCZNA:

1) jachty żaglowe morskie (eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego, obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych)

2) locja (oznakowanie nawigacyjne, morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł), znaki i skróty stosowane na mapach, podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych, przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu)

3) nawigacja (jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.), podstawy nawigacji terestrycznej, nawigacja zliczeniowa)

4) meteorologia (podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie, radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych)

5) sygnalizacja i łączność (sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF, sygnały ostrzegawcze)

6) ratownictwo (podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku, przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania, udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego, „człowiek za burtą” na morzu, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, sztrandowanie)

7) planowanie rejsu (ograniczeń wyjścia i wejścia do portu, odległości i czasu trwania rejsu, ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu, przygotowania załogi i jachtu)

8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  • alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

logo

Vinnere Team
Kapelanka 15
30-347 Kraków

NIP: 6793196253
Mail: office@vinnereteam.com
Mobile: +48 517 500 072

CHARTER TEAM d.o.o.
Stiglicheva 28
52100 Pula, Croatia

VAT: HR33072592267
Mail: office@charterteam.eu
Mobile: +385 995 450 801

© 2022 Vinnere Team. All Rights Reserved.